La magnifica Nùria Escrig amb Pedro Cuesta baillant a l’exposiciò de Pepa Benavent.

La magnifica Nuria Escrig con Pedro Cuesta, bailando en la exposición de Pepa Benavent.